Home

Welkom in mijn praktijk

Mijn naam is Hans de Veth. Als gediplomeerd Voetreflexplus therapeut en Chinli® Tuina therapeut, ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk Ingang BOSKOOP CENTRUM Voorofscheweg 15 J in Boskoop. Ik heb zowel de 3 jarige HBO beroepsopleiding tot VoetreflexPlus® therapeut en de 3 jarige HBO beroepsopleiding tot Chinli® Tuina therapeut gevolgd bij het opleidingsinstituut Total Health Academy. Tevens ben ik in het bezit van het HBO diploma Medische Basis Kennis / PSBK. Naast de verplichte bijscholingen blijf ik mijn kennis uitbreiden door het volgen van verdiepingscursussen, trainingen en workshops.

Behandelingen

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (De Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, eventueel heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts, of door u aan mij zijn verstrekt

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik er voor zorg:

– dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

– dat er zorgvuldig met uw persoonlijke medische gegevens wordt omgegaan, 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier, ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 
DIT GEBEURT ALLEEN MET UW EXPLICITE TOESTEMMING

– andere informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. 

– Voor het gebruik of tijdens voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid

– of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 

– Een klein deel wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.  Dit zijn alleen de Naam Adres
   en Woonplaats gegevens 


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen


PRIVACY OP DE ZORGNOTA 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.  Note uiteraard indien u hiervoor verzekerd bent

– uw naam, adres en woonplaats 

– uw geboortedatum 

– de datum van de behandeling 

– een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, ‘psychosociaal consult’ of Reflexzone behandeling 

– de kosten van het consult 

– uw verzekeringsmaatschappij 

Voetreflex- en Massagepraktijk Boskoop werkt aan de bescherming van uw privacy op het internet. Daarvoor hebben wij een policy ontwikkeld voor het behandelen van uw persoonlijke gegevens. De inhoud van ons privacy beleid kan aan verandering onderhevig zijn, daarom is het aan te raden de voorwaarden door te nemen elke keer wanneer u onze website bezoekt.

Persoonsgegevens
Ik ben verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens die u aan ons opgeeft zoals uw naam, adres, en telefoonnummer. Deze gegevens worden opgeslagen binnen Voetreflex en massagepraktijk Boskoop. Deze is verantwoordelijk voor het beschermen van uw persoonsgegevens.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats . Uw geboortedatum. De datum van de behandeling. Uw zorgverzekering. Een korte omschrijving van de behandeling, zoals Reflexzonetherapie. De kosten van het consult.

Voetreflex- en Massagepraktijk Boskoop
Zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 Ik zal uw persoonsgegevens 20 jaar bewaren om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het geval persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, zal Voetreflex- en Massagepraktijk Boskoop de persoonsgegevens verwijderen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat verstuurd wordt van een website en dat vervolgens wordt bewaard op de harde schijf van uw computer. Voetreflex- en massagepraktijk maakt geen gebruik van cookies, met uitzondering van een functionele sessie cookie. Deze cookie vervalt direct na het bezoek van de website en er wordt geen informatie bewaard.

Links

Voetreflex-en massagepraktijk Boskoop kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Wij kunnen geen verantwoording nemen voor de bescherming van de privacy of inhoud op die websites, maar bieden de links aan om het voor onze bezoekers makkelijker te maken meer informatie over specifieke onderwerpen te vinden.

Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Voetreflex- en massagepraktijk Boskoop Gegevens beheren Indien u van mening bent dat wij u gegevens dienen te verwijderen, kunt u ons een verzoek sturen per e-mail naar hans@massagepraktijkboskoop.nl

Wat is voetreflex therapie?

Voetreflextherapie is een natuurlijke geneeswijze. Uitgangspunt van deze therapie is dat op handen voeten en het hoofd zones (meridianen) liggen die corresponderen met alle organen weefsels, klieren en andere delen van het lichaam. De mens is een eenheid van lichaam en geest. Bij verstoring van dit evenwicht kunnen er klachten ontstaan. Voetreflex therapie is een veilige manier van behandelen, die er voor zorgt dat er een betere doorbloeding van het orgaan, een betere lymfe ­en en betere energiedoorstroming tot stand komt. Het zelfgenezend vermo­gen van het lichaam wordt geactiveerd en de meest natuurlijke vorm van herstel kan plaats vinden. 

Voetreflextherapie is een heel oude massage­techniek waarvan de wortels in India en China liggen. Ook de Egyptenaren en Indianen kenden deze vorm van voetmassage al.

Wat is Chinli®-Tuina?

Dit is een van de in de Traditionele Chinese Geneeskunde gebruikte therapieën, naast acupunctuur, kruiden en voetreflex. Deze therapievorm kent heel veel verschillende massagetechnieken die toegepast worden op het lichaam en kent daarnaast een aantal effectieve manipulatietechnieken. In China wordt deze massage (Tuina) al duizenden jaren in de ziekenhuizen toegepast. Het gaat hierbij om het oplossen van blokkades in het weefsel. Door druk uit te oefenen op de meridianen (jing-luo) en op specifieke punten gaat de QI (energie) en het bloed weer vrij en regelmatig door het lichaam stromen. De resultaten die men hiermee bereikt zijn enorm.

Toepassingen

Voorafgaand aan een eerste massage vindt er een anamnese (intakegesprek) plaats om een beeld te krijgen van de klachten en de medische achtergronden.

Aan de hand van deze gegevens wordt er een behandelplan opgesteld. Sommige klachten verbeteren al na één behandeling. Over het algemeen zijn er 3 – 5 behandelingen nodig voor een goed resultaat met liefst een frequentie van één keer per week.

Hoge koorts

Trombose

Hernia

Open benen, ernstige voetschimmel

Zware infecties op onderbenen / voeten

Voetreflexpraktijk Boskoop is lid van de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT). De meeste zorgverzekeraars vergoeden de therapeutische VoetreflexPlus® behandelingen geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering.

Massagepraktijk Boskoop is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel tijdens en/of na de behandeling als gevolg van verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

Deze therapieën zijn geen vervanging voor, maar kunnen een bijzondere aanvulling of ondersteuning bieden aan de reguliere gezondheidszorg.

Ik stel geen diagnose en bij gezondheidsproblemen dient u altijd eerst een huisarts/specialist te raadplegen.

Tarieven

Anamnese & VoetreflexPlus of Chinli Tuina € 65,00 Vervolg VoetreflexPlus of Chinli Tuina behandeling € 47,50 Combinatie VoetreflexPlus en Tuina Zen massage € 65,00 Kinderen tot 12 jaar *) € 40,00 *Kinderen hebben een lager tarief omdat de behandeling minder lang duurt.

Betaling

Betalingen kunnen met iDeal, contant of per bankoverschrijving worden voldaan. Een pinapparaat is aanwezig. U ontvangt na betaling een factuur per email.

Afspraak verzetten of annuleren?

Laat het zo snel mogelijk weten, maar minimaal 24 uur van tevoren. Zo kan ik de gereserveerde tijd aan iemand anders aanbieden. Bij annulering minder dan 24 uur voor uw afspraak ben ik genoodzaakt de kosten alsnog in rekening te brengen.

Bezoek ons in het pand van Boskoop Center

Voorofscheweg 15J, 2771 MA Boskoop

Stel uw vraag

Tip: geef een ontspannende voetreflexmassage van 30 minuten cadeau. 35,- euro BTW vrij.